Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Medycyna estetyczna
Wrzesień 12, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – przegląd zabiegów
Wrzesień 24, 2019

Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności i sumienności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego działań. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest oskarżony lub podejrzany o przekroczenie praw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które opisują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to sprawy, z którymi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, jakie mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zazwyczaj są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się również sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także oszustw, wyłudzeń, kradzieży lub fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do bardziej złożonych spraw, ponieważ odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, by procedury sądowe w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na pozycję, renomę i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zwykle realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym też internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie gdy ma zachęcać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj skarbowe sprawy karne są wynikiem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie wynika z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami firm, ale jest też zasadne , gdy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wywołania szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły konieczny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także gdy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostają odkryte zarobki z tajnych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd trzeba dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć określone czynności. Są to zatem sprawy powiązane z sposobem i kryteriami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny lub wypełnianiem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani także ubiegają się o orzeczenie kary łącznej w przypadku, kiedy popełnionych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają także przypadki, kiedy osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej wliczają się do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to konsekwencje takich działań mogą być dla sprawców znaczące i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu też wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, choć z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także nieprzepisowe usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/