Spadek podlegający opodatkowaniu – prawnik radzi

odszkodowania toruń dochodzenie odszkodowań kancelaria odszkodowawcza
Odszkodowania i ubezpieczenia zdrowotne
Kwiecień 16, 2017
prawnik toruń adwokat toruń odzyskiwanie alimentów na dziecko
Adwokat w sprawie o alimenty pomoże nam wyjść z trudnej sytuacji
Kwiecień 20, 2017

Spadek podlegający opodatkowaniu – prawnik radzi

kancelaria adwokacka prawnik toruń prawo spadkowe

kancelaria adwokacka prawnik toruń prawo spadkowe

Jakie opłaty obowiązują spadkobierców?

Po odejściu członka rodziny, np. współmałżonka bądź rodzica, przeważnie zyskujemy spadek. W niektórych sytuacjach niezwykle cieszy on wszystkich dziedziczących, ponieważ wiąże się z dużymi dochodami. Wówczas musimy obowiązkowo opłacić podatek do urzędu skarbowego, bo taką okoliczność reguluje akt prawny z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Musimy pamiętać, iż dziedziczy się nie tylko pieniądze oraz dom, ale także niespłacone zobowiązania. Jeśli matka lub ojciec nie odda ich w trakcie swojego życia, po niedługim czasie przechodzą na kolejnych członków rodziny. Mamy możliwość się przed tym niewątpliwie ustrzec, m. in. wyrzekając się dziedziczenia podpisując adekwatną umowę. Dobrze jest iść do profesjonalnego prawnika, który objaśni nam sekrety prawa oraz pokaże, w jaki sposób trzeba działać.

Co opodatkowuje urząd skarbowy?

Przedmiotem opodatkowania są między innymi: dziedziczenie zwykłe, otrzymywanie majątku na mocy testamentu, zachowek (jeśli następca został pominięty w testamencie), depozyty finansowe (w takim przypadku zmarły krewny musi koniecznie złożyć tzw. dyspozycję w razie śmierci), fundusze inwestycyjne, jak i pełny kapitał znajdujący się w innym kraju (aczkolwiek w tym przypadku w czasie otwarcia spadku osoba otrzymująca spadek musi obowiązkowo posiadać obywatelstwo RP czy być polskim płatnikiem).

Trzeba zapłacić także podatek wtedy, kiedy uprawomocni się postanowienie sądu w sprawie spadku. Generalnie, gdy sąd potwierdzi uzyskanie spadku. Jeśli zatrudniamy w takiej kwestii adwokata, wtedy on powinien nam oddać rozstrzygnięcie sądu. Identycznie jest wówczas, gdy akt notarialny ustalający otrzymywanie majątku zostanie zarejestrowany.

W jakich sytuacjach nie trzeba płacić podatku?

Jest szereg okoliczności, w których wcale nie trzeba pokrywać podatku od dziedziczenia bądź darowizny. W kodeksach uznaje się trzy grupy podatkowe. Do pierwszej włącza się najbliższa rodzina: żona, synowa bądź teściowie. Do drugiej zaliczają się wnuki siostry, ciotki lub współmałżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy przynależą pozostali nabywcy majątku. Kwoty wolne od podatku są wyznaczane zgodnie z klasą, do której został zaliczony następca. Dla pierwszej klasy jest to suma orientacyjnie 10.000 zł, dla drugiej – przeszło 7.000 zł, zaś dla trzeciej – prawie 5.000 zł. W przypadku, kiedy wartość majątku w zasadzie nie przekroczy wspomnianych wcześniej kwot, w ogóle nie musimy składać dodatkowych załączników do urzędu skarbowego.

Zaś, jeżeli dostaniemy spadek, jakiego wartość jest znacznie wyższa aniżeli kwota zwolniona od podatku, wówczas powinniśmy dostarczyć zeznanie podatkowe. Musimy zrealizować to w urzędzie znajdującym się w rejonie zamieszkania dziedzica w przeciągu jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Później odbierzemy decyzję urzędu o wartości podatku, jaki trzeba spłacić w przeciągu dwóch tygodni. Podatek oscyluje w granicach od paru do kilkunastu procent i zależy od przynależności do wybranej grupy podatkowej.

Czym jest zrzeczenie się spadku?

Razem z przepisami każdy spadkobierca posiada zdolność zrzeczenia się otrzymania majątku, m. in. w przypadku, jeśli po zmarłym bracie pozostają jakieś niespłacone pożyczki. W rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 1048) dziedzic może zaaprobować ugodę z przyszłym spadkodawcą, w której odstępuje od przejęcia majątku. Omawianą ugodę należy zaakceptować przed otwarciem spadku i jest ona opracowywana w wypadku śmierci spadkodawcy. Deklarację należy bezwarunkowo nawiązać u notariusza, bowiem w innym przypadku nie będzie miała mocy prawnej.

Trzeba mieć na uwadze, iż jednym z kluczowych efektów odstąpienia od dziedziczenia jest pełne wyłączenie z dziedziczenia dzieci, wnuków oraz pozostałych bliskich. Nie możemy też w owej sytuacji otrzymać zachowku.

Po odstąpieniu od przejęcia majątku możemy prosić o ponowne ustanowienie rzeczonego prawa w dwóch sytuacjach:

1. Spadkodawca zapisuje nas w akcie „ostatniej woli” – w tym miejscu w zasadzie nie chodzi o nabywanie spadku z mocy ustawy, lecz o spadkobranie z ramienia testamentu.

2. Możemy iść ponownie do kancelarii notarialnej oraz zawrzeć umowę o ponowne ustanowienie prawa do dziedziczenia.

Kto jest uprawniony do otrzymania zachowku?

Każdy z nas posiada przywilej do zarejestrowania testamentu i usunięcia z niego niektórych bliskich, przykładowo wszystkich, którzy od lat nie utrzymywali z nami kontaktów. Ponadto jedyną osobą wpisaną do testamentu może być ktoś spoza rodziny. Zachowek należy się dzieciom, wnukom, małżonkom oraz rodzicom, którzy:

  • Ogólnie rzecz ujmując nie zostali w testamencie wydziedziczeni
  • Nie zrzekli się spuścizny
  • Nie zakwestionowali spuścizny
  • Nie zostali ocenieni za niegodziwych
  • Jeśli chodzi o małżonka – jeżeli nie doszło rozpadu małżeństwa z winy potencjalnego dziedzica

Jeśli zajął Cię powyższy tekst, wejdź w odnośnik po prawej stronie – Adwokat Toruń – a znajdziesz dużo więcej informacji, m.in. porady prawne.