Jakie funkcje pełni notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medyczny, czy estetyczny?
Marzec 21, 2017
Adwokat Toruń - Adwokat sprawy rozwodowe - Adwokat sprawy karne - Adwokat sprawy cywilne - Dobry adwokat Toruń
Czy adwokat to zawód dla mnie?
Marzec 22, 2017

Jakie funkcje pełni notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest zawodem wymagającym staranności i szerokiej wiedzy prawnej. Fundamentalnym celem każdego notariusza jest ochrona interesów prawnych, jak i przeciwdziałanie tworzeniu sporów na tle różnych sytuacji życiowych. Notariusz stoi zatem na czele litery prawa, troszcząc się o ochronę prawną swoich Klientów.

Notariusz oprócz tak tradycyjnych zajęć jak redakcja aktów notarialnych zajmuje się również innymi kwestiami, takimi jak chociażby deponowanie dokumentów o dużej wartości. Większość z nas prawdopodobnie myśli, że kancelaria notarialna to miejsce z wypełnionymi po brzeg regałami i bukowym biurkiem za którego wita nas poważnym tonem niezawodna Pani Notariusz. Obecnie taki wizerunek biura notarialnego jest już historią, ponieważ rosnąca liczba notariuszy wykonuje swoje obowiązki na komputerach, trzymając wszelkie akta i umowy na przenośnych pamięciach. W rzeczy samej, notariusze to niezwykle innowacyjni pracownicy, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak dla przykładu zakup domu.

W dalszej części artykułu opowiemy tobie jakie funkcje wykonuje każdy notariusz i co należy do jego głównych zadań.

Notariusz – zawód, jakich mało

Jeszcze kilkaset lat temu notariusz nazywany był regentem. Osoba ta odpowiedzialna była za sprawowanie władzy w imieniu króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Oczywiście w dzisiejszych czasach notariusze specjalizują się w czymś całkiem innym, lecz pewna grupa ich działań jest bezpośrednio powiązana z działalnością państwa. Chociażby sporządzanie aktów notarialnych poświadczających nabycie własności danej działki.

Co trzeba uczynić, by stać się zdolnym do pracy notariuszem. Jest to bardzo złożony proces, aczkolwiek każdego roku dużo osób uzyskuje nominację na tą pozycję. Każdy kto marzy o tym by zostać urzędnikiem notarialnym powinien na początku odbyć studia prawnicze. Kolejnym warunkiem jest zakończenie aplikacji notarialnej, która trwa ponad 3 lata i zakończona jest oficjalnym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po ukończonej praktyce aplikacyjnej, określona osoba zostaje powołana notariuszem przez właściwego ministra, który narzuca miejsce siedziby kancelarii.

Notariusze nie są, jak większość uważa, funkcjonariuszami publicznymi. Mają oni jednak prawo korzystać z zbioru uprawnień publicznych, na przykład z specjalnej ochrony zawodowej. Poszczególny aspekt pracy notariusza jest uregulowany w ustawie prawo o notariacie. Warto zaakcentować, że ceny usług notarialnych ustalone prawnie. Określane jest to jako taksa notarialna

Czym zajmuje się notariusz?

Jak już wspomnieliśmy działalność notariusza jest dokładnie uregulowana w ustawie prawo o notariacie. Co to implikuje? Notariusz nie jest w stanie świadczyć innych funkcji, niż te opisane w rzeczonej ustawie. Wykaz zadań notariusza jest ścisły, zatem łatwo jest zweryfikować czym konkretnie zajmują się osoby pełniące taki urząd.

Oto szczegółowa lista czynności notarialnych:

  • konstruowanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument oficjalny, który może być sporządzony tylko przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, bowiem zatwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na dokonanie konkretnych czynności prawnych. Pewne ustawy narzucają formę aktu notarialnego dla legalności konkretnych czynności prawnych, takich jak np umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości.
  • Przygotowywanie poświadczeń – poświadczenie to następna czynność notarialna dokonywana przez notariusza. Najczęściej poświadcza się własnoręczność podpisu na skopiowanych wersjach jednego konkretnego aktu.
  • Doręczanie oświadczeń – działalność ta polega na przekazaniu drugiej stronie oświadczenia, które może powodować dla niej konsekwencje prawne. Takie zlecenie przydaje się w trakcie rozwiązywania różnych konfliktów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez odnotowanie protokołu uwierzytelnia dokonanie określonej czynności prawnej. Najczęściej notariusz jest wyznaczany do spisania protokołu ogólnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest weksla jest czynnością, którą realizuje notariusz zgodnie z prawem wekslowym. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub rezygnacja z zapłaty weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz przechowuje nie tylko papiery prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy określone w konkretnych przepisach prawa.
  • Konstruowanie odpisów dokumentów – odpis jest generalnie odtworzeniem pierwowzoru dokumentu. Urzędnik w taki sposób zaświadcza, że kserokopia dokumentu jest spójna z jego pierwowzorem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na żądanie Klienta jest zobligowany do skonstruowania określonego aktu prawnego.

Jak za pewne dostrzegliście działalność notariusza nie jest wcale taka łatwa. To od jego osoby zależy pozytywne zakończenie konkretnej czynności prawnej. Ponosi on znaczną odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego działalności jest w głównej mierze zapobieganie sporom prawnym.

Obok wyżej wymienionych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu innych mniej ważnych zadań opisanych w przepisach odrębnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli poszukujesz notariusza, który rzeczowo podchodzi do swojej pracy i cieszy się uznaniem Klientów, koniecznie skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń