Kancelaria notarialna – zarys historyczny i czasy współczesne

Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny stemplowany
Styczeń 22, 2018
Hermes Wynajem autokarów przewozy autokarowe w kraju i za granice
Wynajem autokarów wycieczkowych – Organizujemy wycieczkę szkolną
Listopad 15, 2018
Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

W naszym kraju bycie notariuszem należy do bardzo prestiżowych zawodów, gdyż bynajmniej nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się zazwyczaj mówi – stroną, której mogą powierzyć sekrety inni ludzie, ale także kimś, kto znakomicie odnajduje się w złożoności kodeksów i przepisów. Pracownik kancelarii notarialnej musi dbać o interesy swoich Partnerów i troszczyć się o wcześniej przytoczonych w każdej powierzonej mu kwestii. Najważniejsze pytanie – jakie kwestie będą wymagały pójścia do notariusza i jakie poniesiemy koszty? Zapraszamy na krótką analizę.

Notariusz w Polsce – historia

Na początek niedługi zarys historyczny. Jak wynika z legendy – notariat u nas miał pojawić się w dwunastym wieku, o czym mają świadczyć nadania królewskie z czasów Bolesława Krzywoustego. Trzymając się faktów, wychodzimy od momentu, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję uprawniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy autentyczny polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został sporządzony przez notariusza Budzisława, pracującego w kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty zaczęły się pojawiać bez ustanku po 1309 r. Notariat w naszym kraju rozrastał się szczególnie w XIV wieku, kiedy to Polska prowadziła z Zakonem Krzyżackim negocjacje obligujące do przygotowania rzetelnych dokumentów oraz innych zaświadczeń notarialnych. Równolegle w tamtych czasach pojawiły się statuty synodalne, określające zasady działalności notariuszy.

W ciągu kolejnych kilkuset lat notariat istotnie rozkwitł, a szczególną rolę odgrywał też podczas zaborów, czyli w czasie niemal 124 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz stał się wtedy osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, upłynęło 15 lat zanim wyklarowało się Polskie prawo o notariacie. Zaczęło obowiązywać rok później, ale II wojna światowa oraz czasy próby odbudowy po wojnie sprawnie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Za czasów PRL, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, ale nie mogli się czuć swobodnie, gdyż stale „pracodawca” dorzucał im kolejne obowiązki, m.in. redagowanie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Wielokrotnie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – dotyczy pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w Polsce mamy ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Wprawny notariusz idzie ramię w ramię ze skodyfikowanym prawem, lecz po pierwsze, dba o najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego podstawowym celem stało się dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych Klientów , dlatego też w swojej swoich działań winien wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Zatrudniony w kancelarii notarialnej to też człowiek, któremu Kontrahenci ujawniają swoje sekrety i kłopoty i co za tym idzie jedną z wyróżniających cech, którą powinna zapewniać świetna kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Dla niektórych będzie to oczywiste, lecz warto wybadać, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu zamierzamy powierzyć ważne dla Was sprawy, ma systematycznie pomnażaną, specjalistyczną wiedzę. Sprawdźmy równolegle, czy kancelaria notarialna może zapewnić nam bezpieczeństwo każdej transakcji. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym bez stresu przechowamy ważne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne załatwią Państwo w dobrej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Czas na jedną z najczęściej poruszanych kwestii na forach branżowych – które dokumenty będą niezbędne oraz jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Bez tego się nie obejdziemy, ponieważ przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Stanowczo więcej różnorakich certyfikatów musi do kancelarii notarialnej dostarczyć ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. Jeśli chodzi o nabywcę, jest to dosyć krótka lista, na której znajdują się pieniądze, dokument tożsamości, NIP oraz jeśli jest taka potrzeba poświadczenia z banku, dokumentujące wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego dużo, więc nie wahajmy się zadawać pytań notariuszowi. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najbardziej kluczowych dokumentów należą: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz musi sporządzić akty i dokumenty tak, żeby były one klarowne i przyswajalne dla zainteresowanych podmiotów. Zadbanie o to, by wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/